O Nama

O Nama

MAIA je nevladina organizacija, osnovana u septembru 2022. godine, sa ambicijom da okupi crnogorsku AI zajednicu. Naš cilj je popularizacija i veća vidljivost istraživanja u oblasti vještačke inteligencije, podizanje svijesti u Crnoj Gori o njenom značaju, kao i podsticanje društva da se priključi brzo rastućem talasu inovacija u oblasti vještačke inteligencije u svijetu. Da bismo postigli ovaj primarni cilj, Crna Gora mora postati atraktivna lokacija za preduzetnike koji baziraju svoje biznise na AI tehnologiji, gdje se kroz modernizaciju stvaraju uslovi i dobra osnova za razvoj inovativnih ideja. Samo ako naši najbistriji umovi preuzmu inicijativu i svojim hrabrim potezima kroz primjere osnivanja, istraživanja i predavanja doprinesu našoj zemlji, možemo uhvatiti korak sa digitalnom transformacijom. Učenjem iz iskustava, jedni od drugih, našim članovima dajemo prilika da, novim idejama doprinesu našoj zajednici. Razmjenom znanja, ideja i iskustva u našoj mreži članova i saradnika, doprinosimo jačanju inovacije u Crnoj Gori. Primjena vještačke inteligencije u našoj zemlji može otvariti svoj puni potencijal i donijeti prosperitet društvu samo onda kada bude prihvaćena od strane svih sektora - visoko obrazovanje, politika i privreda. Donosioci javnih politika bi trebalo da prepoznaju značaj ove oblasti za budućnost zemlje. Stoga je naš cilj otvorenost prema aktivnom, uspješnom i održivom AI ekosistemu u Crnoj Gori.

Članovi MAIA su crnogorski naučnici, inženjeri, entuzijasti i lideri, koji žive u zemlji i inostranstvu, sa interesovanjima i stručnošću u sljedećim oblastima vještačke inteligencije: Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision, Natural Language Processing, Reinforcement Learning, Robotics, Statistical Learning, Data Analytics, Data Engineering, Data Mining, Ethical AI, Explainable AI, High Performance Computing, Geometric Deep Learning, Generative AI, Data Science, Big Data, Optimization, Causality

Naša Misija

01.

Zajednica i saradnja

Glavni cilj MAIA je da povežemo naše naučnike, inženjere, preduzetnike i entuzijaste zainteresovane za oblast vještačke inteligencije, kako bismo stimulisali stručnu i naučnu saradnju i inovacije. Želimo omogućiti saradnju naših članova sa renomiranim svjetskim naučnicima i institucijama, kroz učešće u projektima i istraživačkim programima. Time ćemo Crnu Goru pozicionirati na mapi svjetskog AI ekosistema.

02.

Obrazovanje i edukacija

Želimo da doprinesemo crnogorskom društvu kroz najsavremenije tehnologije i edukacije, kroz razmjenu znanja između članova, obrazovnih institucija i organizacija u zemlji i inostranstvu. Potenciranjem obrazovanja u oblasti vještačke inteligencije, nastojimo da inspirišemo mlade da postanu uspješni inženjeri, naučnici, kreativci i progresivni članovi našeg društva.

03.

Istraživanje i razvoj

Kroz naučno iskustvo naših članova, sticano širom svijeta, želimo da unaprijedimo nauku i istraživanje u Crnoj Gori, koje se bazira na vještačkoj inteligenciji. Naš cilj je da primijenimo najsavremenija istraživanja u oblastima mašinskog učenja i razvijemo inovativna rješenja i servise za dobrobit naše zemlje.

Osnivački Tim

Milo Janković

Machine Learning Engineer at Surgalign

Co-Founder of MAIA

Milo Janković

Machine Learning Engineer at Surgalign | Co-Founder of MAIA

Poljska

Itana Bulatović

Machine Learning Engineer at AI Clearing

Co-Founder of MAIA

Itana Bulatović

Machine Learning Engineer at AI Clearing | Co-Founder of MAIA

Poljska

Nikola Bulatović

Machine Learning Engineer at Uhura Solutions

Co-Founder of MAIA

Nikola Bulatović

Machine Learning Engineer at Uhura Solutions | Co-Founder of MAIA

Crna Gora

Aleksa Šuković

Researcher at Max Planck Institute for Software Systems

Aleksa Šuković

Researcher at Max Planck Institute for Software Systems

Njemačka

Elma Hot Dervić

Research Scientist at Complexity Science Hub

Elma Hot Dervić

Research Scientist at Complexity Science Hub

Austrija

Stevan Čakić

PhD candidate at University of Donja Gorica

Stevan Čakić

PhD candidate at University of Donja Gorica

Crna Gora