O Nama

O Nama

MAIA je nevladina organizacija, osnovana u septembru 2022. godine, sa ambicijom da okupi crnogorsku AI zajednicu. Naš cilj je popularizacija i veća vidljivost istraživanja u oblasti vještačke inteligencije, podizanje svijesti u Crnoj Gori o njenom značaju, kao i podsticanje društva da se priključi brzo rastućem talasu inovacija u oblasti vještačke inteligencije u svijetu. Da bismo postigli ovaj primarni cilj, Crna Gora mora postati atraktivna lokacija za preduzetnike koji baziraju svoje biznise na AI tehnologiji, gdje se kroz modernizaciju stvaraju uslovi i dobra osnova za razvoj inovativnih ideja. Samo ako naši najbistriji umovi preuzmu inicijativu i svojim hrabrim potezima kroz primjere osnivanja, istraživanja i predavanja doprinesu našoj zemlji, možemo uhvatiti korak sa digitalnom transformacijom. Učenjem iz iskustava, jedni od drugih, našim članovima dajemo prilika da, novim idejama doprinesu našoj zajednici. Razmjenom znanja, ideja i iskustva u našoj mreži članova i saradnika, doprinosimo jačanju inovacije u Crnoj Gori. Primjena vještačke inteligencije u našoj zemlji može otvariti svoj puni potencijal i donijeti prosperitet društvu samo onda kada bude prihvaćena od strane svih sektora - visoko obrazovanje, politika i privreda. Donosioci javnih politika bi trebalo da prepoznaju značaj ove oblasti za budućnost zemlje. Stoga je naš cilj otvorenost prema aktivnom, uspješnom i održivom AI ekosistemu u Crnoj Gori.

Članovi MAIA su crnogorski naučnici, inženjeri, entuzijasti i lideri, koji žive u zemlji i inostranstvu, sa interesovanjima i stručnošću u sljedećim oblastima vještačke inteligencije:

Naša Misija

01.

Zajednica i saradnja

Glavni cilj MAIA je da povežemo naše naučnike, inženjere, preduzetnike i entuzijaste zainteresovane za oblast vještačke inteligencije, kako bismo stimulisali stručnu i naučnu saradnju i inovacije. Želimo omogućiti saradnju naših članova sa renomiranim svjetskim naučnicima i institucijama, kroz učešće u projektima i istraživačkim programima. Time ćemo Crnu Goru pozicionirati na mapi svjetskog AI ekosistema.

02.

Obrazovanje i edukacija

Želimo da doprinesemo crnogorskom društvu kroz najsavremenije tehnologije i edukacije, kroz razmjenu znanja između članova, obrazovnih institucija i organizacija u zemlji i inostranstvu. Potenciranjem obrazovanja u oblasti vještačke inteligencije, nastojimo da inspirišemo mlade da postanu uspješni inženjeri, naučnici, kreativci i progresivni članovi našeg društva.

03.

Istraživanje i razvoj

Kroz naučno iskustvo naših članova, sticano širom svijeta, želimo da unaprijedimo nauku i istraživanje u Crnoj Gori, koje se bazira na vještačkoj inteligenciji. Naš cilj je da primijenimo najsavremenija istraživanja u oblastima mašinskog učenja i razvijemo inovativna rješenja i servise za dobrobit naše zemlje.

Osnivački Tim

mr Milo Janković

Inženjer mašinskog učenja u kompaniji Surgalign

mr Milo Janković

Inženjer mašinskog učenja u kompaniji Surgalign

Poljska

Itana Bulatović

Inženjerka mašinskog učenja u kompaniji MGGP Aero

Junior istraživačica u IRMV Lab, SJTU

Itana Bulatović

Inženjerka mašinskog učenja u kompaniji MGGP Aero | Junior istraživačica u IRMV Lab, SJTU

Poljska

mr Nikola Bulatović

Inženjer mašinskog učenja u kompaniji Uhura Solutions

Doktorand na Univerzitetu Crne Gore

mr Nikola Bulatović

Inženjer mašinskog učenja u kompaniji Uhura Solutions | Doktorand na Univerzitetu Crne Gore

Crna Gora

Aleksa Šuković

Istraživač na Max Planck Institute for Software Systems

Inženjer mašinskog učenja u kompaniji Natif

Aleksa Šuković

Istraživač na Max Planck Institute for Software Systems | Inženjer mašinskog učenja u kompaniji Natif

Njemačka

dr Elma Hot Dervić

PostDoc istraživačica na Complexity’s Science Hub Vienna & Supply Chain Intelligence Institute Austria

dr Elma Hot Dervić

PostDoc istraživačica na Complexity’s Science Hub Vienna & Supply Chain Intelligence Institute Austria

Austrija