Od apokaliptičnih predviđanja do spasenja svijeta

Era vještačke inteligencije (VI) je stigla i jedna je od neizostavnih tema u našem svakodnevnom djelovanju, sa pogledima koji se protežu od apokaliptičnih predviđanja do spasenja svijeta. Sličnim predviđanjima smo svjedočili i kada su izumljeni struja, mikročipovi, internet.

VI neće uništiti svijet, a zapravo bi ga mogla spasiti. Algoritam VI, kao i svaki drugi računarski algoritam, ima za cilj da riješi određeni zadatak koristeći pravila i procese koje je isprogramirao čovjek. Dakle, čovjek je kreator i vlasnik ove tehnologije i čovjek je taj ko je može kontrolisati.

Ljudska inteligencija je milenijumima stvarala svijet u kojem danas živimo. Sa VI imamo šansu da nadogradimo ljudsku inteligenciju, čime bismo značajno ubrzali inovativne pronalaske u mnogim oblastima, povećali vjerovatnoću izuma ljekova za danas neizlječive bolesti ili pronašli načine kako da ublažimo klimatske promjene.

VI pravi revoluciju u svijetu a Crna Gora i zemlje regiona će neminovno biti, ili su već, dio tog talasa. Razvoj, primjena i korišćenje VI rješenja u Crnoj Gori, iako na niskom nivou u prethodnom periodu, pokrenuti su sa mrtve tačke. U akademskoj zajednici su osnovani odsjeci za VI koji se bave naprednim istraživanjima u oblastima poljoprivrede, saobraćaja, ekologije, ekonomije. Tako, na primjer, u svom istraživanju radim na razvoju metoda za detekciju i mjerenje brzine vozila samo na osnovu zvučnih signala, čime će se uticati na bolje nadgledanje i veću sigurnost učesnika u saobraćaju. Automatizacija procesa čitanja i razumijevanja pravne i finansijske dokumentacije je našla svoju primjenu u bankarskom sektoru, gdje VI sistemi uspješno zamjenjuju ručnu obradu velike količine dokumenata, a pri tome dostižu i veću tačnost. Ekološke katastrofe, izazvane učestalim požarima tokom ljetnje sezone, pokušavaju se preduhitriti sistemom VI za automatsku, ranu detekciju požara na osnovu video snimaka. Ljekari u poliklinikama koriste VI asistente koji im omogućavaju da brže i kvalitetnije pregledaju svoje pacijente. VI sistemi kreiraju edukativni sadržaj za djecu i time učestvuju u njihovom pravilnom obrazovanju od malih nogu.

Svi navedeni primjeri su prvi koraci u istraživanju i praktičnoj primjeni vještačke inteligencije u Crnoj Gori. Međutim, ako želimo dati puni zamah razvoju VI i da ovi primjeri ne bi ostali izolovani, neophodno je kreirati sistemsku strategiju za VI, na državnom nivou. Jedan od stubova ove strategije bi trebalo biti obrazovanje, sa primarnim fokusom na računarske nauke i VI programiranje.

Najbolja priprema za svijet koji pokreće vještačka inteligencija je obrazovanje. Kada je u pitanju VI pismenost, još uvijek smo na samom početku, gdje ograničena grupa inženjera, koji rade u akademiji i industriji, upravlja VI znanjem za ostatak čovječanstva. Društvo će biti mnogo bogatije ako našu djecu aktivno uključimo i upoznamo sa svijetom VI, tako da ona mogu biti prva generacija koja će se suočiti sa potencijalima VI. Ako crnogorskim učenicima ne prenesemo potrebna znanja u školi, kako bi se suočili sa budućim zahtjevima radne snage, naći će se u ozbiljnom i nepovoljnom položaju u odnosu na zemlje koje su VI tehnologiju shvatile ozbiljnije u svom nastavnom planu i programu.

Upravo je to razlog za pokretanje inicijative i formiranje zajednice MAIA (Crnogorsko udruženje za VI) čiji je osnovni cilj promocija i razvoj vještačke inteligencije, kroz istraživanje, obrazovanje i saradnju. Svojim znanjem i iskustvom, stečenim u zemlji i inostranstvu, možemo doprinijeti crnogorskom društvu uključivanjem u talas inovacija, podizanjem svijesti i interesovanja za VI.


SHARE: