Duboko učenje i HPC

Univerzitet Donja Gorica, EuroCC Montenegro (nacionalni centar kompetencija za superračunare) i uz saradnju sa nacionalnim centrom Španije (NCC Spain) organizuju kurs “Duboko učenje i HPC” (Deep Learning and HPC). U realizaciju obuke će biti uključeni gostujući predavači iz renomiranih institucija kao što su University of Cambridge, Universidad de Cantabria i Barcelona Supercomputing Centre, GraphCoreAI i Imperial College London, AI Clearing i Shanghai Jiao Tong University, Kina, DeepMind, Montreal Institute for Learning Algorithms, Max Planck Institute.

Tokom ovog kursa studenti će naučiti kako da implementiraju modele dubokog učenja za realne situacije na svojim lokalnim mašinama, ključne matematičke koncepte dubokog učenja, neke ključne koncepte o kompjuterskom vidu i obradi prirodnog jezika.

U drugom dijelu obuke, studenti će se upoznati sa računarstvom visokih performansi u razvoju aplikacija za duboko učenje, paralelnim računarstvom uz upotrebu Python jezika na više CPU-a ili GPU-a, te pyTorch bibliotekom za razvoj modela dubokog učenja. Kurs počinje sa gostujućim predavanjima krajem novembra tako da je potrebno da izrazite interesovanje što je prije moguće. Kurs prate studenti Master AI programa na UDG, ali i studenti drugih programa koji za to izraze interes. Predavanja su otvorena za akademsku zajednicu, industriju i javni sektor.

Preporučene pretpostavke za uspješno praćenje predavanja su: dobro poznavanje algoritama i matematike, poznavanje najmanje jednog programskog jezika (poželjno je Python), osnovna znanja o računarstvu visokih performansi (HPC), osnovna znanja i interes za vještačku inteligenciju, poznavanje engleskog jezika.

Za više informacija o ovoj obuci, preuzimanje agende, i online registraciju posjetite sljedeći link na sajtu EuroCC NCC Montenegro.

SHARE: