Webinar: Digitalni blizanci u zdravstvenoj zaštiti i sociološko-pravni pristup Metaverse tehnologiji

Digitalni blizanci u zdravstvenoj zaštiti i sociološko-pravni pristup Metaverse tehnologiji

Vrijeme je za naš prvi webinar u 2023! Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju doktoranda Centralno-evropskog univerziteta u Beču, Mirka Đukovića, koje će se baviti važnim temama u okviru novog svijeta digitalne tehnologije. Mirko će govoriti o tome kako Metaverse tehnologija transformiše sve aspekte našeg društva, o njenim sociološko-pravnim, kao i bezbijednosnim izazovima, te (ne) adekvatnostima postojećih regulativa u EU. Prijavi se popunjavanjem ove forme najkasnije do 26. februara do 12h, nakon čega ćemo poslati pristupne informacije.

Detalji

Datum: 26.02.2023
Vrijeme: 18:00-19:00
Lokacija: Google Meet

Tema

Trenutno živimo u periodu četvrtog talasa računarstva i umrežavanja, gdje mješovita stvarnost (virtuelna i proširena) postoji kao paralelna 3D ravan socio-tehnološkog svijeta. Drugim riječima, naše fizičko prisustvo više nije potrebno za društvenu egzistenciju, jer možemo imati društvene interakcije bez napuštanja stana. To je jedan od ključnih potencijala metaverzuma: da transformiše društveni svijet kakav poznajemo. Metaverse uveliko utiče na zabavu, trgovinu, finansije, obrazovanje a već od pandemije Korona virusa ova tehnologija nalazi primjenu i u zdravstvenoj zaštiti. Npr. međunarodni tim hirurga je korisitio metaverse tehnologiju da se obuči da izvrši razdvajanje trogodišnjih sijamskih blizanaca koji su bili spojeni glavama. Stručnjaci za mentalno zdravlje koriste metaverzum za rad sa pacijentima sa fobijama. Metaverse omogućava ljekarima da rade na „digitalnim blizancima“ pacijenata. Međutim, koji su rizici tehnologije? Razvoj nauke i tehnologije imao je ogroman uticaj na javno zdravlje. Održavanje javnog zdravlja kroz tehnološki napredak postao je prerogativ medicine više nego ikada ranije. Ali metaverzum ne samo da nas vodi ka “Matrix” realnosti gdje živimo u simulaciji, već predstavlja i rizike po sajber bezbjednost i privatnost podataka, što će imati ozbiljne posljedice u fizičkom svijetu. Tehnologija nosi rizik pristupa zdravlju na redukcionistički način, jer isključuje važne komponente koje utiču na zdravlje pojedinaca i stanovništva ali takođe isključuje društva sa niskom stopom razvoja, te na globalnom nivou doprinosi većoj nejednakosti. Ovo predavanje će ukazati na sociološko-pravna pitanja metaverzuma kao i pregled postojeće regulative u EU koja (ne)može odgovoriti na izazove koji dolaze sa metaverse tehnologijom.

Biografija

Mirko Đuković je doktorand na Centralno-evropskom univerzitetu u Beču gdje na programu za uporedno ustavno pravo istražuje pravo novih tehnologija, biomedicinsko pravo, bioetiku i pravo na zdravlje. Trenutno je gostujući istraživač na NOVA Univerzitetu u Lisabonu. Prethodno je radio na Univerzitetu u Bolonji i Oksford univerzitetu. Bio je stipendista Maks Plank instituta u Hajdelbergu. Predavao je na Kineskom univerzitetu za političke nauke i pravo u Pekingu, Centralno-evropskom univerzitetu i na Univerzitetu Donja Gorica. Kao ekspert saradnik radio je na projektima Savjeta Evrope, Evropske unije, Svjetske zdravstvene organizacije, Aušvic instituta itd. Dobitnik je Rektorove nagrade za istraživanje Centralno-evropskog univerziteta kao i Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Diplomirao je pravo na Univerzitetu Crne Gore, dok je magistarske studije završio na Univerzitetu u Beogradu a zatim i na Kjušu univerzitetu u Japanu.